среда, 7 ноября 2018 г.

Формування національної свідомості дошкільників засобами синтезу мистецтв


      7 жовтня 2018 року на базі ДНЗ №7, опорного з напрямку: "Формування національної свідомості дошкільників засобами синтезу мистецтв" проведено для музичних керівників ЗДО міста заняття для дітей середнього дошкільного віку з теми: "Гарбуз.Ярмарок"

          Лахманюк А.М., музичний керівник закладу, показала методи і прийоми роботи щодо формування національної свідомості дітей засобами синтезу мистецтв. Це: відвідування картинної галереї, «ввійду та відчуваю, що побачив», пісні-ігри, повернення».
           Середа Т.І., методист НМЦ, повідомила, що Лахманюк А.М., ділилась досвідом з колегами  на обласному науково-практичному семінарі «Розвиток духовно-моральних якостей дошкільників у процесі їх залучення до художньо-естетичної культури» (див. за посиланням: https://drive.google.com/file/d/0BwbyADW6NiMyOW5idS0zajlXWGs/view.)
         Колеги відмітили інтегрований підхід Алли Михайлівни до формування національної свідомості дошкільників засобами музики, образотворчого мистецтва, ігор. Позитивно оцінили  співпрацю вихователя та музичного керівника.
         Середа Т.І., методист НМЦ                                                    

среда, 31 октября 2018 г.

Пізнаємо світ і розвиваємо мовлення.Використання картин.


Шановні колеги! Хто хоче ознайомитись з матеріалами Л. Шелестової, ведучого наукового співробітника інституту педагогіки НАПН України, з теми: "Світ у картинах художників. Пізнаємо світ і розвиваємо мовлення" заходьте за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=ntmMB13KnFQ   на YouTube

Твори живопису як засіб розвитку українського мовлення дошкільників

                  31 жовтня 2018 року на базі ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 відбулося друге засідання міського методичного об’єднання для вихователів груп передшкільного віку з проблеми національно-патріотичного виховання з теми «Твори живопису як засіб розвитку українського мовлення дошкільників». 
            Пригода Т.І., вихователь ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9, провела для учасників ММО заняття з розвитку мовлення «Осінь мила» для дітей 6-го року життя з використанням репродукції картини художниці сучасності М.Гордєєвої «Осінь у парку» та музики українського композитора І.Пустового «Осінній етюд». 
            Кацага Г.В., вихователь ДНЗ №12, надала членам ММО інформацію про методику використання творів живопису в роботі з дітьми дошкільного віку. 
            Горбенко В.І., керівник ММО, ознайомила з вимогами до мови вихователя та надала поради педагогам щодо розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 
           На практичній частині засідання використовувались інтерактивні форми роботи з вихователями. Під час «мозкового штурму» педагоги навчалися складати розповіді за репродукціями картин українських художників І.Сколоздри «Садок вишневий коло хати» (до вірша Т.Г.Шевченка «Садок вишневий коло хати…» та К.Трутовського «Кобзар над Дніпром». 
           Членам ММО надано електронний банк даних бесід з дітьми за репродукціями картин українських художників.  З матеріалами ММО можна ознайомитись далі. 
                                                                                                 Середа Т.І., методист НМЦ 

понедельник, 29 октября 2018 г.

Інтерактивні технології навчання дорослих

19 жовтня 2018 року відбулося друге засідання міського методичного об’єднання вихователів-методистів ЗДО за темою"Інтерактивні технології навчання дорослих".
       Балагурова І.В., керівник ММО, вихователь-методист ДНЗ №13, з метою обговорення особливостей навчання дорослих та врахування цих особливостей на практиці провела для членів ММО  тренінг.

       Вихователі-методисти ознайомились із сутністю та вихідними положеннями андрогогіки, мали можливість обговорити принципи роботи з дорослими, визначити основні ролі тренера, активно відпрацювати навички ефективного спілкування з аудіторією під час проведення інтерактивних форм роботи з педагогами в ДНЗ та поділитися власним досвідом.
         Учасники ММО активно обговорили ролі тренера:  фасилітатор, лідер, консультатнт, менеджер, наставник. 
      На практиці відпрацьовували навички активного слухання, невербального спілкування, уникнення поведінки, що ускладнює ефективне спілкування.
    Усі слухачі визначили результативність даного засідання, зазначили, що планують використовувати у власній практиці методи та прийоми, які набули під час взаємодії з колегами. З матеріалами ММО можна ознайомитись на блозі ММО вихователів-методистів
  Середа Т.І., методист НМЦ

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в сучасній освіті


       

27 жовтня 2018 року Науково-методичним центром для вихователів закладів дошкільної освіти міста на базі ЕЗОШ №4 організовано семінар-тренінг з теми: «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в сучасній освіті» за участю Г.А.Чепурного, автора даної технології, президента громадської організації «Асоціація розвитку творчої особистості «Варто», д.п.н. РАЕ.
          Чепурний Г.А. звернув увагу слухачів на те, що оптимізувати освітній процес можливо змінюючи форми, методи, засоби навчання та розвитку за допомогою технології мнемотехніки. Коли діти навчаться оперувати цим методом, для них буде нескладно запам’ятати потрібну інформацію. Однією з переваг цієї методики є те, що вона розкриває креативність та творче мислення, формує навички розв‘язання ситуації нестандартним способом. 

                            На практичній частині семінару педагоги оволоділи прийомами: «цифрообраз», «послідовних асоціацій», «піктограм» та іншими, які можна використовувати з дітьми дошкільного віку.                                    
            Учасники семінару були щиро вдячні Г. А. Чепурному за науку оволодіння технологією, яка дає можливість розвивати психічні процеси та креативність дітей, починаючи з дошкільного віку. 

 Середа Т.І., методист НМЦ

вторник, 23 октября 2018 г.

Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання

Засідання ММО вихователів з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку
        23 жовтня 2018 року ДНЗ «Світлячок» №3 гостинно зустрічав членів ММО вихователів образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.
    Для учасників ММО Пудло О.В., вихователь цього закладу, (переможець обласного конкурсу «Україна - рідний край» - І місце) показала заняття з малювання в старшій групі «Капітошка» щодо розвитку творчих здібностей дітей, яке колеги оцінили на високому рівні. 
                  Під час зустрічі педагоги ЗДО міста отримали консультацію Закітньої Г.О., практичного психолога ЗДО №5, з теми «Формування особистості дитини, як процес придбання людиною особистих та соціальних якостей під час різних видів діяльності» та стали учасниками педагогічної дискусії «Як на заняттях образотворчої діяльності забезпечити формування та розвиток гармонійної особистості».
           Поліщук Т.Г., Скачок С.В., Сиротенко О.В. поділилися враженнями щодо трирічної роботи в обласній творчій групі з проблеми “Шляхи розвитку здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва”. Матеріали ММО. Блог (засідання ММО №2)
                                                                                            Середа Т.І., методист НМЦ                                                            

понедельник, 22 октября 2018 г.

Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання (робота школи педагогічної майстерності)


     22 жовтня 2018 року для вихователів передшкільного віку ЗДО проведено заняття школи педагогічної майстерності з теми «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних технік малювання». Його мета: розкриття практичних аспектів організації партнерської діяльності педагога з дітьми у напрямку розвитку їх творчих здібностей; опанування педагогами прийомів розвитку творчих здібностей дітей. 
      Миргородська О.І., вихователь ДНЗ №15, керівник Школи (переможець обласної виставки «Освіта Запорізького краю-2018», обласного конкурсу «Методист року-2018»), ознайомила присутніх з своїм педагогічним досвідом з означеної теми. 
      Учасники Школи в бесіді за круглим столом дійшли висновку, що нетрадиційні техніки дають можливість відійти від стереотипів, надати дитині максимальну свободу в її образотворенні. Вони досить прості в технічному плані, тому діти легко їх засвоюють і отримують задоволення від результатів. Також такі техніки дають дітям унікальні можливості для експериментування, пошуків образів, сміливих втілень на папері незвичайних фантазій, вражень, думок. 
В заключній частині Школи педагоги самостійно реалізовували свої творчі задуми, використовуючи нетрадиційні техніки, з якими ознайомила їх О.І. Миргородська. 

Середа Т.І., методист НМЦ